Aktualności
EVER członkiem Izby Przemysłowo - Handlowej

Misją organizacji  jest reprezentowanie interesów gospodarczych firm członkowskich, wobec administracji publicznej i organów Unii Europejskiej oraz wsparcie w podnoszeniu ich konkurencyjności, innowacyjności i promocja działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

IPH od kilkudziesięciu lat realizuje strategie, które służą budowie silnego samorządu gospodarczego oraz udziela wszechstronnej pomocy firmom członkowskim w rozwoju ich działalności gospodarczej.

Organizacja posiada partnerów na wszystkich kontynentach. Zapewnia to znakomity przepływ informacji gospodarczych i ofert handlowych, które są wykorzystywane przez członków.

Członkowie IPH

http://iph.bydgoszcz.pl/cz%C5%82onkowie/cz%C5%82onkowie-iph