Ever Group
Znajdź nas na:

Dla pracowników

Szanowni Pracownicy i Zleceniobiorcy,
HR PROGRESS i firmy z nią współpracujące umożliwiają bezpłatne otrzymywanie rocznych PIT-ów drogą elektroniczną. Dzięki drodze elektronicznej, roczną deklarację PIT będzie można otrzymać szybciej niż drogą pocztową, bez konieczności stania w kolejce na poczcie oraz bez konieczności aktualizacji adresu zamieszkania w przypadku jego zmiany.

rozliczenia PIT

Aby uzyskać PIT za rok ubiegły drogą elektroniczną wystarczy zalogować się na swoje konto w systemie obsługi pracowniczej Enova 365.
Enova 365

Logowanie odbywa się poprzez podanie odpowiednich poświadczeń, tj. numeru PESEL jako nazwy użytkownika oraz hasła. W przypadku pierwszego logowania należy użyć hasła przesłanego sms-em na numer telefonu podany w oświadczeniu, wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego przesłanego na ten sam numer telefonu oraz ustawieniu nowego hasła logowania. Kolejne logowanie się z użyciem ustawionego hasła będzie wymagało wpisania kodu weryfikacyjnego przesłanego sms-em.

Uruchomienie konta umożliwi również m.in. comiesięczny wydruk pasków wynagrodzeń oraz dostęp do informacji o statusie rocznego urlopu oraz nieobecności chorobowych.

O dostępności w systemie deklaracji PIT gotowych do pobrania poinformujemy oddzielnym sms. Deklaracje PIT dostępne w systemie będą podpisane podpisem elektronicznym i nie będą wymagały dodatkowych autoryzacji.

Osobom, które nie pobiorą deklaracji PIT drogą elektroniczną w wyznaczonym czasie, zostaną wysłane deklaracje PIT drogą pocztową.